Kiira Järve Pereteraapia Kool: Pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus 2021 – 2025a.

“Pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus” 2021 – 2025.a.

Kiira Järve Pereteraapia Kool jätkab vastuvõttu 2021. a. veebruaris algavale
pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt. Seda viivad läbi pereteraapia koolitaja-superviisori väljaõppe õpilased ning pereterapeudid Kadri Järv-Mändoja, Triin Kahre, ja Auli Kõnnussaar EPTÜ poolt sertifitseeritud koolitaja-superviisori Kiira Järve juhendamisel.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2021. aasta veebruaris ja lõpeb 2023.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2024.- 2025. a.).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Koolituse käigus omandatakse pereteraapia teoreetilised alused ning alustatakse teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas, sh grupis superviseeritav praktika peredega.

Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• Kõrgharidus tervise-, meditsiini-, sotsiaal- või haridusteaduses;
• Pereteraapia pädevuskoolituse I astme läbimine;

Kasuks tuleb:
• Töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
• Töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
• Inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks. Õppepäeva maksumus esimesel õppeaastal on 85 eurot (lisandub käibemaks). (Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime

2021 õppeaasta koolituspäevad:
2021 õppeaasta kevadsemester 4.-5. veebruar, 4.-5. märts, 8.-9. aprill, 6.-7. mai, 3.-4. juuni
2021 õppeaasta sügissemester 26.-27. august, 16.-17. september, 14.-15. oktoober, 4.-5. november, 2.-3. detsember
Supervisioonid 2021. aastal: 1. oktoober, 29. oktoober, 19. november, 10. detsember

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:
1. Avaldus.
2. Curriculum vitae.
3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid
ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Registreerumise tähtaeg: 1. detsember 2020 Registreerumistasu 75 EUR kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018

Tutvumispäev: 22. jaanuar 2021 kell 10-17. Sel päeval on võimalik saada põhjalik ülevaade koolituse programmist, õpetatavatest ainetest, õppetöö ülesehitusest ja õppetöö mahtudest, tutvuda koolitajatega ja teiste koolitusele kandideerijatega. Päeva jooksul on võimalik saada vastused tekkinud küsimustele ning vaadata endasse, et uurida veelkord oma ressursse ja motivatsiooni koolitusel osaleda. Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee,
www.perekonsultatsioonid.ee, tel. 52 19 240

Эстонский Центр Обучения Семейной Терапии организует начиная с 24 сентября 2020 в Йыхви обучение

Kира Ярв Центр Обучения Семейной Терапии организует начиная с 24 сентября 2020 года в Таллинне обучение «Введение в семейную психологию и семейную терапию»

Обучение предназначено для всех, кто хочет больше узнать о том, как
функционируют семьи и как применять эти знания в своей повседневной работе.
Обучение рекомендуется всем специалистам, которые работают или собираются
работать с людьми – психологам и психотерапевтам, специалистам по защите детей,
социальным и молодежным работникам, семейным врачам, руководителям детских
учреждений, педагогам, юристам, служащим полиции и прокуратуры и др.

Обучение даёт обзор по следующим темам:
• структура семьи, этапы развития и модели эффективного функционирования
семьи;
• влияние внутрисемейной атмосферы на здоровье членов семьи; причины
семейных кризисов и способы их преодоления;
• использование системного семейного подхода для понимания и решения
проблем детей и взрослых;
• развитие системного мышления и основные школы семейной терапии;
основы теории коммуникации.
Обучение проводят семейные терапевты Эстонского объединения семейной терапии
Кийра Ярв, Виктория Шумарова, Юлия Лаанеметс, Мария Урбел, Надежда Леоск.

Во время обучения теоретические лекции чередуются с практической
деятельностью (упражнения, ролевые игры, дискуссии в небольших группах и т. д.).
Обучение заканчивается письменной работой, которая представляет из себя анализ
одной семьи на основе изученного материала. Удостоверение будет выдано всем, кто
участвовал не менее 80% в аудиторной работе и сдал зачетную работу.

Завершение данного курса является предварительным условием для тех,
кто желает продолжить дальнейшее обучение на семейного психотерапевта на
втором 3-летнем этапе («Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II aste»).
Знания, полученные на данном обучении, могут использоваться как в
профессиональной деятельности для более глубокого понимания проблем и
возможностей помощи клиентам и пациентам, так и для лучшего понимания себя и
происходящего в своей семейной жизни.

Объем обучения 100 часов (80 часов аудиторной и 20 часов самостоятельной
работы). Весь курс делится на пять двухдневных циклов обучения.

Обучение будет проходить в следующие дни: с 24 по 25 сентября 2020 года, с 15 по 16 октября 2020 года, с 12 по 13 ноября 2020 года, с 11 по 12 декабря 2020 года и с 14 по 15 января 2021 года. Время проведения с 10:00 до 17:00.

Место проведения: Таллинн (место уточним позже)

Общая стоимость обучения для одного участника составляет 595 евро (при
регистрации до 01.08.2020). С 1.08.2020 стоимость курса 665 евро. К цене добавляется 20% НСО. Оплата по счету, который можно оплатить на протяжении всего курса, в том числе по частям.

Регистрация:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrE1AhE_pcyuQe6Pu0rmPClOve4cNmKpTuqb
GzBPZykXdauQ/viewform?usp=pp_url
Дополнительная информация у Кийры Ярв (тел. 521 9240) или у Виктории Шумаровой
(тел. 5656 5479).

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas veebruar 2021 – juuni 2021

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist. 

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas Nõmmel Jaama 1A Eesti Pereteraapia Kooli koolitusklassis

Koolituse maht:  70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid. 

Toimumise aeg: veebruar 2021 kuni juuni 2021 järgmistel kuupäevadel:  

4 – 5 veebr 

4 – 5 märts

5 – 6 aprill

6 – 7 mai

3 – 4 juuni

Auditoorsete õppepäevade pikkus on 7 ak tundi

Koolituse maksumus: 520 EUR lisandub käibemaks

Koolituse teemad:

 • Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
 • Süsteemiteooria
 • Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
 • Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria) Perekonna struktuuri häired
 • Perekonnas toimuvad protsessid (lähedus-kaugus; stabiilsus-muutus; segunemine-haraliolek)
 • Perekonna arengufaasid, arengukriisid. Lahutus, kärgpered.
 • Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
 • Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
 • Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
 • Milano lähenemine peretöös (hüpoteeside püstitamine, intervjueerimise tehnikad, tsirkulaarsed küsimused)
 • Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas.
 • Kuidas saada pereterapeudiks
 • Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava  koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia  3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kooli pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan-Liive, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja  arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt  4 jaanuariks 2021. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan-Liive

Kuidas hoida suhteid kriisiajal

Kuidas hoida peresuhteid kriisiajal

Koostajad: Sirje Agan-Liive, Siiri Tõniste, Jelena Põldsam, Monika Koppel

Äreval ajal, kui meie elus on palju teadmatust ja hirmu, suureneb kõigi pereliikmete vajadus läheduse, toetuse ja mõistmise järele.
• See võib välja paista erinevalt, näiteks:
– mõni meist võib muutuda närviliseks ja kurjaks ja ärrituda kergemini kui tavaliselt;
– mõni meist võib hakata rääkima ja oma muremõtteid teistega jagama palju rohkem kui tavaliselt;
– mõni meist võib peres teistest eemale tõmbuda ja püüda üksi hakkama saada enam kui tavaliselt;
– mõni meist võib sõnades küsida teiste toetust, aga abi pakkumisel selle siiski tagasi lükata;
– mõni meist võib muremõtete maandamiseks kasutada rohkem kui tavaliselt alkoholi, sporditegemist, majapidamise korrastamist, telefonis või arvutis suhtlemist jm.
• Praegune olukord on keeruline ja sellega toimetulek nõuab peredelt lisaressurssi. Nii sina kui su pereliikmed võivad reageerida teatud hetkel nõnda nagu see pole neile tavapäraselt omane. Nii võib juhtuda, aga tea, et need on normaalsed reaktsioonid ebanormaalses olukorras. Ole mõistev nii enda kui oma lähedaste suhtes.
• Sa oled oma pereliikmetega koos rohkem kui võib-olla iganes varem. Oluline on leida sobiv tasakaal koosolemise ja omaette olemise vahel. Samuti on oluline kodustes
toimetustes teha uusi kokkuleppeid (kes teeb täna süüa, kes õpib lastega…)
• Ära nõua endalt ega oma pereliikmetelt liialt palju, te ei pruugi toime tulla kõige sellega millega tavaliselt. Ja see on normaalne.
• Kui miski väga häirib, näiteks partneri käitumises, vali rahulik hetk, et seda talle mina-vormis sõnastada:
Näiteks „ Mul on väga raske oma tööle keskenduda, kui Sa telefoniga samas toas valjusti räägid. Mul oleks kergem kui saaksid seda teha kõrvaltoas.“
• Ja vahel on vaja oma soove ja vajadusi teistele pereliikmetele sõnastada mitu korda, et see neile kohale jõuaks, ühest korrast ei piisa.
• Kui Sina ise suudad keerulisel ajal jääda võimalikult rahulikuks, aitab see Sinu pereliikmetel , eriti lastel, paremini maha rahuneda. Nii nagu hirm ja ärevus nakkab peres ühelt inimeselt teisele, nii nakkab ka rahulik ja positiivne meeleolu.
• Oluline on jagada oma mõtteid ja tundeid oma lähedastega. Täiskasvanutel saab siin olla partneriks teine täiskasvanu. Tuleb teada, et kõigest saab/võib rääkida. Ärevus
kasvab siis, kui ei räägita.
• Leidke iga päev oma partneriga aega, et omavahel oma tööga, tulevikuga, lähedastega seotud mõtetest ja tunnetest rääkida. Kui Sul partnerit kõrval ei ole, leia keegi teine täiskasvanu, kellega neid teemasid arutada.
• Leia iga päev aega, et oma lastega rääkida nende mõtetest ja muredest ja vastata nende küsimustele. Oma isiklikke täiskasvanuelu muresid lastega ära jaga. Anna neile teada, et nad võivad olla kindlad, et saad emana / isana oma muredega hakkama.
• Tänases olukorras ei saa suhelda kõigi oma pereliikmetega silmast-silma. Küll saad seda teha telefoni teel või sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Soovitused lapsevanematele:
Mida vanemad saavad teha imikute aitamiseks: – hoia last soojas ja taga turvaline keskkond
– hoia last valju müra ja kaose eest
– võtta laps sülle ja kallista
– pea kinni regulaarsest söömise ja magamise ajakavast – räägi rahulikul ja pehmel häälel

Mida vanemad saavad teha väikelaste aitamiseks:
– võimalda rohkem koosolemise aega ja tähelepanu
– tuleta lastele meelde, et nad on hoitud ja kaitstud
– vajadusel selgita neile, et nad pole süüdi selles, mis toimub
– pea nii palju kui võimalik regulaarsest rutiinist ja ajakavast
– anna toimuva kohta lihtsaid vastuseid ilma hirmutavate detailideta
– lase lastel jääda enda lähedusse, kui nad on hirmunud või klammerduvad
– ole kannatlik laste suhtes, kes hakkavad käituma mitte eakohaselt (pöidla imemine, voodimärgamine jm.)
– mängi ja lõõgastu koos lastega

Vanemad lapsed ja noorukid:
– aktsepteeri nooruki privaatsusevajadust
– samas võimalda ka koosolemise aega ja tähelepanu
– aita neil regulaarset rutiini pidada
– esita toimuva kohta fakte ja selgita, miks on antud olukorras vaja reeglitest kinni pidada – kuula nende mõtteid ja tundeid hinnanguvabalt
– sea kodus selged reeglid ja ootused
– toeta neid ja aruta, kuidas nad saaksid vältida nakatumist
– julgusta neid ja võimalda neil olla abiks

Sirje Agan-Liive, Siiri Tõniste, Jelena Põldsam, Monika Koppel, 2020 www.pereteraapiakool.ee

TÖÖTOAD UMBERTA TELFENERIGA LÜKKUB DETSEMBRISSE2020 Tallinnas

“DIFFERENT VOICES: THE EVOLUTION OF THE MILAN MODEL”
TÖÖTOAD UMBERTA TELFENERIGA 2- 3. detsember ja 4. detsember 2020 Tallinnas
Umberta Telfener viib läbi 2 töötuba.

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus kutsub osalejaid Milano süsteemse pereteraapiamudeli treeningule. Koolituse eesmärgiks on süvendada osalejate kogemusi ja õppida rakendama nii Boscolo ja Cecchini ideid kui ka Milano süsteemse pereteraapia meetodi õpetajate uusi ideid.

Töötuppa on oodatud osalema kõik pereterapeudid ja teised peredega töötavad spetsialistid, kes on õppinud Milano süsteemse pereteraapia mudelit ja tahavad sellest rohkem teada. Töötoas osalemise eelduseks on vähemalt perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse I astme (Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse) läbimine.

Töötoa sisu 1. päeval:
• Harjutatakse peresüsteemi vaatlemist lähtuvalt Milano süsteemse pereteraapia mudeli mõtteviisist.
• Käsitletakse süsteemsete hüpoteeside püstitamist, tsirkulaarset küsitlemist, uudishimu säilitamist, neutraalsust ja teisi Milano süsteemse pereteraapia olulisi mõisteid ning harjutatakse nende kasutamist peredega töös.

Töötoa sisu 2. päeval:
• Terapeutiline suhe kui teraapia alus – strateegiad ja tehnikad suhte tõhustamiseks.
• Keskendutakse terapeutilise protsessi kui teist järku reflektsiooniprotsessi kõigile faasidele: vaatlussüsteemi kujundamine, tähelepanu pööramine pere teraapiasse suunanud isikule, tellimuse ja ootuste analüüs, tellimuse ümbersõnastamine, leping, sekkumine/provokatsioon ja tähelepanu sellele järgnevale tagasisidele, sümptomi seoste otsimine perekonna ajaloos, isomorfismi otsimine süsteemi üleselt.
• Milano koolkonna uued ideed.

Hind 2.-3. detsember töötoas osalemisel:
• Registreerumisel kuni 10.märtsini 180 eurot.
• Registreerumisel peale 10.märtsi 210 eurot.
• Pereteraapia õpilastele (väljaõppe II ja III aste) soodushind 150 eurot.

Töötuba 4. detsember 2020
Töötuppa on oodatud praktiseerivad pereterapeudid ja pereteraapia pädevuskoolituse II ja III astme õpilased. Tegeldakse osavõtjate poolt kaasa võetud juhtumitega ja terapeudi enda keeruliste kohtadega.

Töötoa sisu.
Keskendutakse pereterapeudile kui professionaalile, tema emotsioonidele, riskidele seguneda töös oleva peresüsteemiga ja kaotada neutraalsus ning tema võimele tõhusalt sekkuda abi palunud peresüsteemi. Käsitletakse terapeudi vastutuse eetilisi, esteetilisi ja poliitilisi aspekte.

Hind 4.detsembri töötoas osalemisel:
• Registreerumisel kuni 10.oktoober 90 eurot.
• Registreerumisel peale 10. oktoober 110 eurot.
• Pereteraapia õpilastele (väljaõppe II ja III aste) soodushind 75 eurot.

Kuidas kõigis töötubades õpe toimub?
Milano süsteemse pereteraapia mudeli näitlikustamiseks kasutatakse demonstratsiooni ja videonäiteid. Oskuste harjutamiseks kasutatakse harjutusi, rollimänge ja tehnikate läbimängimist.
Töötoas tuleb kasuks oma juhtumite tutvustamine, pakutakse kliiniliste olukordade supervisiooni rollimängude ja demoseansside kaudu. Teretulnud on terapeudid oma klientidega, et Umberta Telfener saaks läbi viia konsultatiivseid demoseansse. Töötuba on aktiivne ning iga teoreetilist ideed selgitatakse harjutuste ja läbimängude kaudu.
Kõigi töötubade läbimise tingimused: tõend väljastatakse, kui osaletud on täies mahus.

Töötoad toimuvad: Tallinnas (koht täpsustub)
Aeg: Kõikidel päevadel kell 10-18.

Registreerumine: ühes või mõlemas töötoas osalemiseks palun täita registreerumisvorm, mille leiad siit: https://forms.gle/kkFzacyx11ZQFSSL7
Registreerumine lõpeb 20.12.2020.

UMBERTA TELFENER:
Kliiniline psühholoog Umberta Telfener on Milano süsteemse
pereteraapia koolkonna õpetaja ja Itaalia üks esimesi süsteemse
mõtteviisi esindajaid. Ta on olnud kakskümmend aastat Rooma
La Sapienza ülikooli dotsent. Tal on erapraksis alates 1976.
aastast. Tema vahetute õpetajate hulgas on olnud sellised
pereterapeudid nagu Lynn Hoffman, Salvador Minuchin, Jay Haley, Carl Whitaker, Carlos Slusky, Barlio Montalvo, Harry Aponte, Luigi Boscolo ja Gianfranco Cecchin. Ta on avaldanud arvukalt raamatuid ja artikleid nii itaalia kui ka inglise keeles. Ta on EFTA-TIC juhatuse liige. Lähematl saad lugeda siit www.systemics.eu.

Pereterapeutide Suvekool 2019

Sellel aastal toimub suvekool Pärnumaal Pootsi mõisas.

Suvekooli  tegevused toimuvad Pootsi mõisas. Ööbimine naabruses asuvas Maria talus, kuhu viib tellitud buss. Koosoleku järgselt toimub ekskursioon ja mõisa veinide degusteerimine. Täpsem kava lisatud manusena.

Neljapäeval 15.augustil toimub EPTÜ koosolek ning reedel 16.augustil  viib psühhiaater ja pereterapeut Veronika Elmet läbi seminari teemal “Veel kehtiva ICD-10 klassifikatsiooni järgi transeksuaalsuse ja teiste sooidentiteedi problemaatika tänapäeval psühhiaatri pilgu läbi. Kuidas vastava temaatikaga töötada pereseanssidel.”

 Veronika Elmet on täiskasvanute ning laste-ja noorukite psühhiaater, pereterapeut NACS sertifitseeritud kliiniline sekuoloog.

ALGAB SÜSTEEMSE PERETERAAPIA SISSEJUHATAV KURSUS TALLINNAS september 2019 – detsember 2019

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas september 2019 – detsember 2019

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas Nõmmel Jaama 1A

Koolituse maht:  70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: sept 2019 kuni dets 2019 järgmistel kuupäevadel: 

 2.09 –  3.09

30.09 –  1.10

28.10 – 29.10

25.11 – 26.11

16.12 – 17.12

Õppetööpäevadeks on E ja T (7 ak tundi päevas)

Koolituse maksumus: 520 EUR lisandub käibemaks

Koolituse teemad:

 • Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
 • Süsteemiteooria
 • Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
 • Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria) Perekonna struktuuri häired
 • Perekonnas toimuvad protsessid (lähedus-kaugus; stabiilsus-muutus; segunemine-haraliolek)
 • Perekonna arengufaasid, arengukriisid. Lahutus, kärgpered.
 • Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
 • Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
 • Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
 • Milano lähenemine peretöös (hüpoteeside püstitamine, intervjueerimise tehnikad, tsirkulaarsed küsimused)
 • Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas.
 • Kuidas saada pereterapeudiks
 • Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava  koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia  3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kool pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja  arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com

hiljemalt 2 augustiks 2019. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan

MTÜ Eesti Pereteraapia Kool alustab vastuvõttu

MTÜ Eesti Pereteraapia Kool alustab vastuvõttu 2019. a. jaanuaris algavale perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava vastab Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingu väljaõppe nõuetele.

Koolitust viivad läbi EPTÜ poolt tunnustatud pereterapeudid ja koolitajad-superviisorid Sirje Agan, Siiri Tõniste, Jelena Põldsam ja Monika Koppel.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2019. a. jaanuaris ja lõpeb 2021.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2022.- 2023. a. ).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub kuni 8 supervisioonipäeva aasta kohta. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Teooriaseminaridel käsitletakse süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi ning tehnikaid. Esimesel õppeaastal keskendutakse indiviidile süsteemis ning enda eristumisele päritoluperest, teisel aastal on fookuses laste ja teismelistega peredega töö ning kolmandal aastal on läbivaks teemaks paarisuhe ning sellega seotud problemaatika. Õppeprotsess on aktiivne – teooriaarutelud vahelduvad praktiliste harjutuste ja õpilaste oma kogemuse reflektsiooniga.

Supervisioonides on esialgu fookus õpilaste päritolupere analüüsil, teisel õppeaastal lisandub õpilaste poolt esitatud peretöö juhtumite arutelu. Meetoditena kasutatakse genogrammi ja videosalvestiste analüüsi, rollimänge, skulptureerimist jm.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

 • kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);
 • pereteraapia sissejuhatava kursuse läbimine; NB! _Järgmine sissejuhatav kursus toimub sept. – dets. 2018
 • vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;

Kasuks tuleb…

 • töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
 • töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
 • inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks Õppepäeva maksumus on 75 eur. ( lisandub käibemaks). Esimesel õppeaastal toimub 20 teooriaseminari ja 4 supervisioonipäeva. Teisel ja kolmandal õppeaastal suureneb supervisioonide arv 8-le.

Koolitus toimub Tallinnas, Jaama 1a.

2019 õppeaasta koolituspäevad:

 • kevad 2019: 31.01-01.02, 28.02.-01.03, 28-29.03, 17-18.04, 30-31.05, 17-18.06
 • sügis 2019: 5-6.09, 3-4.10, 31.10-01.11, 28-29.11. Supervisioonipäevad täpsustuvad.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

 1. Avaldus.
 2. Curriculum vitae.
 3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
 4. Lühike motivatsioonikirjeldus.

Dokumendid palume saata: siiri.toniste@mail.ee

 • Registreerumise tähtaeg: 1. detsember 2018
 • Intervjuu- ja tutvumispäev: 14.jaanuar 2019, kell 10 -17 Tallinnas, Jaama 1a.
 • Tutvumispäeval osalemise tasu on 75 eur.(lisandub käibemaks)
 • Tutvumispäeval saab põhjaliku ülevaate väljaõppe sisust ja protsessist ning osalejatel on võimalik hinnata oma ressursse ja motivatsiooni väljaõppe läbimiseks.

Lisainfo ja kontakt: Siiri Tõniste, siiri.toniste@mail.ee, tel. 56456013

ALGAB SÜSTEEMSE PERETERAAPIA SISSEJUHATAV KURSUS TALLINNAS jaanuar 2019 – mai 2019

ALGAB SÜSTEEMSE PERETERAAPIA SISSEJUHATAV KURSUS TALLINNAS jaanuar 2019 – mai 2019

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas Nõmmel Jaama 1A

Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: jaan 2019 kuni mai 2019 järgmistel kuupäevadel: 7-8 jaan, 11-12 veebr; 4-5 märts; 8-9 aprill; 6-7 mai

Õppetööpäevadeks on E ja T (7 ak tundi päevas) Koolituse maksumus: 520 EUR lisandub käibemaks

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan