Eetikakomisjon

Eetikakomisjon

EPTÜ eetikakomisjon tegeleb kaebustega, mis puudutavad ühingu liikmete professionaalset tegevust, lähtudes EPTÜ (Eesti Pereteraapia Ühing) eetikakoodeksis ja EFTA (European Family Thareapy Association) eetikakoodeksis (http://www.europeanfamilytherapy.eu/code-of-ethics-of-the-european-family-therapy-association/) sõnastatud eetilistest printsiipidest.
Kaebus esitatakse EPTÜ juhatusele (email: pereterapeudid@gmail.com),kes edastab selle eetikakomisjonile.

Eetikakomisjon käsitleb kaebust üldjuhul 2 kuu jooksul alates kaebuse laekumisest.
Seejärel esitab komisjon oma ekspertarvamuse juhatusele, kes edastab selle kaebuse esitanud isikule/organisatsioonile.

2018-2020 kuuluvad eetikakomisjoni:

Anu Tõniste

Triin Kahre

Siiri Tõniste