Uued auliimed

Reedesel EPTÜ konverentsil oli rõõm õnnitleda uusi ühingu auliikmeid. Lemme Haldre ja Katrin Pruulmann – palju õnne teile!

Terapeutidele sõjalise konflikti ajal

Juhatus otsustas 02.03.2022 koosolekul, et koondatakse kokku informatsiooni, mis toetab terapeutide tööd sõjalise konflikti ajal.

Info täieneb jooksvalt.

Kasulikud materjalid: https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/334/Ekstreemolukordade%20psĆ%C2%BChholoogia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Koolitused ja teabetunnid: https://www.facebook.com/events/3110827422538507/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A306805578014457%7D%7D]%22%7D

Eesti Pereteraapia Koolis algab taas süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus veebruar 2022 – mai 2022

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: kursus algab veebis ZOOM keskkonnas ja väga loodame, et kevadel jätkub kontaktõppena Tallinnas Eesti Pereteraapia Kooli koolitusklassis

Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: veebruar 2022 – mai 2022 järgmistel kuupäevadel:

8-9 veebr; 17-18 märts; 5-6 aprill; 10-11 mai; 30-31 mai

Õppepäevade pikkus on 7 ak tundi

Koolituse maksumus: 590 EUR lisandub käibemaks

Koolituse teemad:
• Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
• Süsteemiteooria
• Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
• Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria) Perekonna struktuuri häired
• Perekonnas toimuvad protsessid (lähedus-kaugus; stabiilsus-muutus; segunemine-haraliolek)
• Perekonna arengufaasid, arengukriisid. Lahutus, kärgpered.
• Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
• Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
• Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
• Milano lähenemine peretöös (hüpoteeside püstitamine, intervjueerimise tehnikad, tsirkulaarsed küsimused)
• Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas.
• Kuidas saada pereterapeudiks
• Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kooli pereterapeudid Siiri Tõniste, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) vabas vormis aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 31 jaanuariks 2022. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan-Liive

Arengupsühholoogia koolitus

Jaanuaris 2022 toimub arengupsühholoogia koolitus. Täpsem info on saadetud ühingu liikmete e-posti aadressidele. Koolituse maht on 12 akadeemilst tundi ja lisaks iseseisev töö. Koolitus ei ole järele vaadatav.

Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus 2021 – 2024

MTÜ Eesti Pereteraapia Kool alustab vastuvõttu 2021. a. septembris algavale perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava vastab Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingu väljaõppe nõuetele.

Koolitust viivad läbi EPTÜ poolt tunnustatud pereterapeudid ja  koolitajad-superviisorid Jelena Põldsam, Monika Koppel, Siiri Tõniste.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2021. a. septembris ja lõpeb 2024.a. juunis. Seejärel on võimalik kandideerida  perekonna psühhoterapeutide III astme väljaõppele – superviseeritavale praktikale (2024.- 2026.a.).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub esimesel aastal 4 ja teisel ning kolmandal aastal 8 supervisioonipäeva aasta kohta.  Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega. 

Teooriaseminaridel käsitletakse süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi ning tehnikaid. Esimesel õppeaastal keskendutakse indiviidile süsteemis ning enda eristumisele päritoluperest, teisel aastal on fookuses laste ja teismelistega  peredega töö ning kolmandal aastal on läbivaks teemaks paarisuhe ning sellega seotud problemaatika. Õppeprotsess on aktiivne – teooriaarutelud vahelduvad praktiliste harjutuste ja õpilaste oma kogemuse reflektsiooniga. 

Supervisioonides on esialgu fookus õpilaste  päritolupere analüüsil, teisel õppeaastal lisandub õpilaste poolt esitatud  peretöö juhtumite arutelu. Meetoditena kasutatakse genogrammi ja videosalvestiste analüüsi, rollimänge, skulptureerimist jm.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

  • kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);
  • pereteraapia sissejuhatava kursuse läbimine;
  • vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;

Kasuks tuleb…

  • töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada; 
  • töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
  • inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks.

Õppemaksu arvestuse aluseks on õppepäeva maksumus.

Esimesel õppeaastal toimub 24 õppepäeva,  teisel ja kolmandal õppeaastal 28 õppepäeva.

Esimese õppeaasta kogumaksumus on 2208 eur, lisandub käibemaks. Õppemaksu tasumine toimub 4 korda aastas võrdsetes osades

Koolitus toimub Tallinnas, Paldiski mnt.48a.

2021/ 2022 õppeaasta koolituspäevad:

sügis 2021: 2-3.09;  26-27.10; 22-23.11; 27-28.12. 

kevad 2022: 13-14.01; 10-11.02; 10-11.03; 13-14.04; 12-13.05; 9-10.06.

Supervisioonid: 22.02; 28.03; 25.04; 24.05

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

  1. Avaldus.
  2. Curriculum vitae.
  3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
  4. Lühike motivatsioonikirjeldus.

Dokumendid palume saata: siiri.toniste@mail.ee

Registreerumise tähtaeg: 6.august 2021

Intervjuu- ja tutvumispäev: 19. aug 2021, kell 10 -17 Tallinnas, 

Paldiski mnt.48a.

Tutvumispäeval osalemise tasu on 92 eur +km.

Tutvumispäeval saab põhjaliku ülevaate  väljaõppe sisust ja protsessist ning osalejatel on võimalik hinnata oma ressursse ja motivatsiooni väljaõppe läbimiseks.

Lisainfo ja kontakt: 

Siiri Tõniste, siiri.toniste@mail.ee, tel. 56456013