Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus 2021 – 2024

MTÜ Eesti Pereteraapia Kool alustab vastuvõttu 2021. a. septembris algavale perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava vastab Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingu väljaõppe nõuetele.

Koolitust viivad läbi EPTÜ poolt tunnustatud pereterapeudid ja  koolitajad-superviisorid Jelena Põldsam, Monika Koppel, Siiri Tõniste.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2021. a. septembris ja lõpeb 2024.a. juunis. Seejärel on võimalik kandideerida  perekonna psühhoterapeutide III astme väljaõppele – superviseeritavale praktikale (2024.- 2026.a.).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub esimesel aastal 4 ja teisel ning kolmandal aastal 8 supervisioonipäeva aasta kohta.  Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega. 

Teooriaseminaridel käsitletakse süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi ning tehnikaid. Esimesel õppeaastal keskendutakse indiviidile süsteemis ning enda eristumisele päritoluperest, teisel aastal on fookuses laste ja teismelistega  peredega töö ning kolmandal aastal on läbivaks teemaks paarisuhe ning sellega seotud problemaatika. Õppeprotsess on aktiivne – teooriaarutelud vahelduvad praktiliste harjutuste ja õpilaste oma kogemuse reflektsiooniga. 

Supervisioonides on esialgu fookus õpilaste  päritolupere analüüsil, teisel õppeaastal lisandub õpilaste poolt esitatud  peretöö juhtumite arutelu. Meetoditena kasutatakse genogrammi ja videosalvestiste analüüsi, rollimänge, skulptureerimist jm.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

  • kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);
  • pereteraapia sissejuhatava kursuse läbimine;
  • vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;

Kasuks tuleb…

  • töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada; 
  • töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
  • inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks.

Õppemaksu arvestuse aluseks on õppepäeva maksumus.

Esimesel õppeaastal toimub 24 õppepäeva,  teisel ja kolmandal õppeaastal 28 õppepäeva.

Esimese õppeaasta kogumaksumus on 2208 eur, lisandub käibemaks. Õppemaksu tasumine toimub 4 korda aastas võrdsetes osades

Koolitus toimub Tallinnas, Paldiski mnt.48a.

2021/ 2022 õppeaasta koolituspäevad:

sügis 2021: 2-3.09;  26-27.10; 22-23.11; 27-28.12. 

kevad 2022: 13-14.01; 10-11.02; 10-11.03; 13-14.04; 12-13.05; 9-10.06.

Supervisioonid: 22.02; 28.03; 25.04; 24.05

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

  1. Avaldus.
  2. Curriculum vitae.
  3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
  4. Lühike motivatsioonikirjeldus.

Dokumendid palume saata: siiri.toniste@mail.ee

Registreerumise tähtaeg: 6.august 2021

Intervjuu- ja tutvumispäev: 19. aug 2021, kell 10 -17 Tallinnas, 

Paldiski mnt.48a.

Tutvumispäeval osalemise tasu on 92 eur +km.

Tutvumispäeval saab põhjaliku ülevaate  väljaõppe sisust ja protsessist ning osalejatel on võimalik hinnata oma ressursse ja motivatsiooni väljaõppe läbimiseks.

Lisainfo ja kontakt: 

Siiri Tõniste, siiri.toniste@mail.ee, tel. 56456013