TÖÖTOAD UMBERTA TELFENERIGA LÜKKUB DETSEMBRISSE2020 Tallinnas

“DIFFERENT VOICES: THE EVOLUTION OF THE MILAN MODEL”
TÖÖTOAD UMBERTA TELFENERIGA 2- 3. detsember ja 4. detsember 2020 Tallinnas
Umberta Telfener viib läbi 2 töötuba.

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus kutsub osalejaid Milano süsteemse pereteraapiamudeli treeningule. Koolituse eesmärgiks on süvendada osalejate kogemusi ja õppida rakendama nii Boscolo ja Cecchini ideid kui ka Milano süsteemse pereteraapia meetodi õpetajate uusi ideid.

Töötuppa on oodatud osalema kõik pereterapeudid ja teised peredega töötavad spetsialistid, kes on õppinud Milano süsteemse pereteraapia mudelit ja tahavad sellest rohkem teada. Töötoas osalemise eelduseks on vähemalt perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse I astme (Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse) läbimine.

Töötoa sisu 1. päeval:
• Harjutatakse peresüsteemi vaatlemist lähtuvalt Milano süsteemse pereteraapia mudeli mõtteviisist.
• Käsitletakse süsteemsete hüpoteeside püstitamist, tsirkulaarset küsitlemist, uudishimu säilitamist, neutraalsust ja teisi Milano süsteemse pereteraapia olulisi mõisteid ning harjutatakse nende kasutamist peredega töös.

Töötoa sisu 2. päeval:
• Terapeutiline suhe kui teraapia alus – strateegiad ja tehnikad suhte tõhustamiseks.
• Keskendutakse terapeutilise protsessi kui teist järku reflektsiooniprotsessi kõigile faasidele: vaatlussüsteemi kujundamine, tähelepanu pööramine pere teraapiasse suunanud isikule, tellimuse ja ootuste analüüs, tellimuse ümbersõnastamine, leping, sekkumine/provokatsioon ja tähelepanu sellele järgnevale tagasisidele, sümptomi seoste otsimine perekonna ajaloos, isomorfismi otsimine süsteemi üleselt.
• Milano koolkonna uued ideed.

Hind 2.-3. detsember töötoas osalemisel:
• Registreerumisel kuni 10.märtsini 180 eurot.
• Registreerumisel peale 10.märtsi 210 eurot.
• Pereteraapia õpilastele (väljaõppe II ja III aste) soodushind 150 eurot.

Töötuba 4. detsember 2020
Töötuppa on oodatud praktiseerivad pereterapeudid ja pereteraapia pädevuskoolituse II ja III astme õpilased. Tegeldakse osavõtjate poolt kaasa võetud juhtumitega ja terapeudi enda keeruliste kohtadega.

Töötoa sisu.
Keskendutakse pereterapeudile kui professionaalile, tema emotsioonidele, riskidele seguneda töös oleva peresüsteemiga ja kaotada neutraalsus ning tema võimele tõhusalt sekkuda abi palunud peresüsteemi. Käsitletakse terapeudi vastutuse eetilisi, esteetilisi ja poliitilisi aspekte.

Hind 4.detsembri töötoas osalemisel:
• Registreerumisel kuni 10.oktoober 90 eurot.
• Registreerumisel peale 10. oktoober 110 eurot.
• Pereteraapia õpilastele (väljaõppe II ja III aste) soodushind 75 eurot.

Kuidas kõigis töötubades õpe toimub?
Milano süsteemse pereteraapia mudeli näitlikustamiseks kasutatakse demonstratsiooni ja videonäiteid. Oskuste harjutamiseks kasutatakse harjutusi, rollimänge ja tehnikate läbimängimist.
Töötoas tuleb kasuks oma juhtumite tutvustamine, pakutakse kliiniliste olukordade supervisiooni rollimängude ja demoseansside kaudu. Teretulnud on terapeudid oma klientidega, et Umberta Telfener saaks läbi viia konsultatiivseid demoseansse. Töötuba on aktiivne ning iga teoreetilist ideed selgitatakse harjutuste ja läbimängude kaudu.
Kõigi töötubade läbimise tingimused: tõend väljastatakse, kui osaletud on täies mahus.

Töötoad toimuvad: Tallinnas (koht täpsustub)
Aeg: Kõikidel päevadel kell 10-18.

Registreerumine: ühes või mõlemas töötoas osalemiseks palun täita registreerumisvorm, mille leiad siit: https://forms.gle/kkFzacyx11ZQFSSL7
Registreerumine lõpeb 20.12.2020.

UMBERTA TELFENER:
Kliiniline psühholoog Umberta Telfener on Milano süsteemse
pereteraapia koolkonna õpetaja ja Itaalia üks esimesi süsteemse
mõtteviisi esindajaid. Ta on olnud kakskümmend aastat Rooma
La Sapienza ülikooli dotsent. Tal on erapraksis alates 1976.
aastast. Tema vahetute õpetajate hulgas on olnud sellised
pereterapeudid nagu Lynn Hoffman, Salvador Minuchin, Jay Haley, Carl Whitaker, Carlos Slusky, Barlio Montalvo, Harry Aponte, Luigi Boscolo ja Gianfranco Cecchin. Ta on avaldanud arvukalt raamatuid ja artikleid nii itaalia kui ka inglise keeles. Ta on EFTA-TIC juhatuse liige. Lähematl saad lugeda siit www.systemics.eu.