Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas september 2018 – detsember 2018

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas september 2018 – detsember 2018
Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)
Toimumise koht: Tallinnas Nõmmel Jaama 1A
Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.
Toimumise aeg: sept 2018 kuni dets 2018 järgmistel kuupäevadel: 3-4 sept, 24-25 sept; 29-30 okt; 26-27 nov; 17-18 dets
Õppetööpäevadeks on E ja T (7 ak tundi päevas)
Koolituse maksumus: 520 EUR

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem. 2. Süsteemiteooria
3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)
a. allsüsteemid b. piirid
c. kolmnurgad
Perekonna struktuuri häired
5. Perekonnas toimuvad protsessid
a. lähedus – kaugus
b. stabiilsus – muutus
c. segunemine – haraliolek
6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid a. lahutus
b. kordusabielu
7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi) 8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja
kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
10. Milaano lähenemine peretöös a. hüpoteesi püstitamine
b. intervjueerimise tehnika
c. tsirkulaarsed küsimused
11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.
12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.
Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kool pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 15 augustiks 2018. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!
Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan