Eesti Pereteraapia Ühing

Eesti Pereteraapia Ühing loodi 1990.aastal eesmärgiga levitada pereteraapia- alast teadmist Eestis.

Tänasel päeval ühendab EPTÜ ligi 120 pereterapeuti, kes on läbinud täieliku perekonnapsühhoterapeudi väljaõppetsükli (3+2 aastat) ning tegutsevad erinevates valdkondades alates meditsiinist ja sotsiaalsüsteemist kuni eraviisilise teraapiateenuse pakkumiseni.

Pereteraapia on Eestis ühena vähestest teraapiameetoditest aktsepteeritud nii Eesti Psühholoogide Liidu kui psühhoterapeudi kutset omistava organi ja Eesti Haigekassa poolt kui tõenduspõhine psühhoteraapiameetod.

25-nda tegevusaasta künnisel oleme uhked selle üle, et meil on hästi toimiv pereterapeutide koolitussüsteem ning pikaajalise kogemusega terapeudid, kes alati valmis algajaid kolleege toetama ja superviseerima. Oleme välja andnud eestikeelset pereteraapiaalast kirjandust ning loonud tugevaid koostöösidemeid tunnustatud pereterapeutidega teistest riikidest.