Uus programm Eestis, abiks peale lahku minemist/lahutust

Programm “No Kids in the Middle” Eestis.

Märtsi esimesel nädalal koolitatakse esimesed üleeestilised meeskonnad, kes hakkavad läbi viima programmi “No Kids in the Middle”, mis tuleb appi nii peredele, kellel on raskuseid enne ja/või peale lahku minemist/ lahutust.

Programm “No Kids in the Middle” on välja töötatud peredele, kes enne ja/või peale lahutust või lahku minemist ei suuda teha koostööd vanemlikult tasandil ning lapsed on tõmmatud inetute konfliktide sisse. Hollandis töötati välja see programm grupitöö meetodina, et konfliktsed lahutatud vanemad õpiksid lõhkuma destruktiivseid mustreid ja püüaks leida uued lahendused pidevalt korduvatele probleemidele. Nende perede lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis, kus grupijuhtide abiga saavad lapsed tegeleda oma tunnetega läbi tegevuslike meetodite. Grupitöö lõppeb vanemate ja laste gruppide kohtumisega, kus lapsed esitavad vanematele, mida nad on valmistanud neile ja vanemad esitlevad, mida nad on õppinud grupis ja mida nad oma lastele soovivad. Programmi tugevuseks on ka kogukonna kaasamine ja psühhohariduslik toetamine, et tagada lastele turvaline kasvukeskkond (ka siis kui vanemad ei suuda programmist oskusi omandada).

Eestisse koolitatakse viis meeskonda, kes hakkavad gruppe läbi viima. Huvi korral saab rohkem infot emaililt pereterapeudid@gmail.com ning jooskvalt ka siit kodulehelt.

Pereteraapia algkursus veeb. – mai 2016, Tartu

PERETERAAPIA ALGKURSUS

Perekonsultatsioonid OÜ Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskuse (koolitusluba nr. 6453HTM) korraldusel alustab 2016 veebruarist Tartus järjekordne kursus

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse”
Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pere psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Kursusel antakse ülevaade:
• pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
• peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele;
• perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
• perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide lahendamisel;
• süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
• süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede abistamisel oma igapäevatöös;
Üksikasjalisem programm registreerumisel.

Kursusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.).
Kursus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.
Kursuse lõpetamine on eelduseks, et tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse 3-aastasel kursusel.

Sellel kursusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Kursust viivad läbi Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid
Kiira Järv, Monika Koppel, Jelena Põldsam ja Katrin Pruulmann.

Kursuse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).
Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Kursus toimub järgmistel kuupäevadel: 2. – 3. veebruar, 1. – 2. märts, 29. – 30. märts,
26. – 27. aprill ja 24. – 25. mai 2016.
Töötame kell 10.00 – 17.00.

Kursuse maksumus on 420 EUR. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Toimumise koht: Riia 15B, Tartu, Perekonsultatsioonid OÜ.

Täiendav info: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee
Registreerimine: Mirjam Veermäe: mirjam.veermae@gmail.com

Pereteraapia algkursus Tallinn jaan.- mai 2016

Algab registreerumine süsteemse pereteraapia sissejuhatavale kursusele, mis toimub Tallinnas jaanuar – mai 2016

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas hotellis Dzingel, Männiku tee 89
Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: 28-29 jaanuar; 25-26 veebuar; 17-18 märts; 28-29 aprill; 26-27 mai 2016 a. Õppetööpäevadeks on N ja R
Koolituse maksumus: 420 EUR

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
2. Süsteemiteooria
3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)
a. allsüsteemid
b. piirid
c. kolmnurgad
Perekonna struktuuri häired
5. Perekonnas toimuvad protsessid
a. lähedus – kaugus
b. stabiilsus – muutus
c. segunemine – haraliolek
6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid
a. lahutus
b. kordusabielu
7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
10. Milaano lähenemine peretöös
a. hüpoteesi püstitamine
b. intervjueerimise tehnika
c. tsirkulaared küsimused
11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.
12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, MTÜ Pereteraapia Instituut pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 10. jaanuariks 2016. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan

Eesti Pereteraapia Ühing 2015. aasta Arvamusfestivalil

Eesti Pereteraapia Ühingu eestvedamisel toimub 2015. aasta Arvamusfestivalil Paides kaks diskussiooni, mis natuke erineval moel soovivad juhtida tähelepanu Eesti perede suhtlemisprobleemidele.
Arutelu pealkirjaga „Vaimustus ja viin ja viha – emotsioonid Eesti peredes“ keskendub eestlaste emotsioonidele. Riina Raudne Terve Eesti sihtasutusest, Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja ja psühholoog Jorgen Matsi võtavad vahetada mõtteid selle üle, kuidas Eesti pered võiks õppida tunnetega toime tulema nii, et vähem oleks liigset alkoholitarbimist ja perevägivalda ning kas kuidagi on sellega seotud eestlastele väidetavalt omane komme oma tundeid pigem alla suruda.

Teisel arutelul pealkirjaga „Virtuaalist ja vanaemadest, koolist rääkimata – kus peaksid noored suhtlemist ja suhteid õppima?“ diskuteerivad TÜ religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar, SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Margus Tõnissaar ning pereterapeut ja paarisuhtekoolitaja Rena Pent teemal, kust ja kuidas saavad tänapäeva noored suhtlemise ja suhete loomise oskusi üldse omandada. Interneti üha suurenev osatähtsus ja uued suhtlemisviisid teevad vanematel põlvkondadel keeruliseks noortele nõuandmise, keerulisi suhteolukordi tuleb ette aga ka virtuaalmaailmas.

Arutelusid modereerib pereterapeut ja psühholoog Kätlin Konstabel

Pereterapeutide Suvekool, 21-22 august 2015, Lepanina Hotell

Pereterapeudide Suvekool 21 – 22 august, 2015
Lepanina Hotell, Pärnumaa

Pereterapeutide suvekool toimub sellel aastal Pärnumaal Lepaninas. Esinejaks oleme kutsunud Erik van Der Elsti’i, kes tutvustab meile programmi “No Kids in the Middle”. Soovijatel on võimalik peale suvekooli eelregistreeruda programmi väljaõppesse.

Programm “No Kids in the Middle” on välja töötatud peredele, kes peale lahutust või lahku minemist ei suuda teha koostööd vanemlikult tasandil ning lapsed on tõmmatud inetute konfliktide sisse. Hollandis töötati välja see programm grupitöö meetodina, et vanemad õpiksid lõhkuma destruktiivseid mustreid ja püüaks leida uued lahendused pidevalt korduvatele probleemidele. Nende perede lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis, kus grupijuhtide abiga saavad lapsed tegeleda oma tunnetega läbi tegevuslike meetodite. Grupitöö lõppeb vanemate ja laste tööde esitamisega, kus lapsed esitavad vanematele, mida nad on valmistanud neile ja vanemad esitlevad, mida nad on õppinud grupis ja mida nad oma lastele soovivad.

Erik van der Elst on paari-­‐ ja pereterapeut, draama terapeut. Tema erialane töö sai alguse lastepsühhiaatria kliinikust ning alates 2002 aastast töötab ta ka erapraksises. Viimased aastad on ta palju panustanud programmi “No Kids in the Middle” välja töötamiseks. Lisaks annab ta loenguid ja on paari-­‐ ja pereteraapia õpetaja/treener ning superviisor.

Erik van der Elst mõtteid saab kuulata ka Youtube’s

Programmi kohta saad juurde lugeda vajutades siia

Suvekooli ajakava:
Reede, 21. august
10.00 – 11.00 EPTÜ ühingu teemad
11.00 – 12.30 koolitus – teoreetiline taust programmil “No Kids in the Middle”
12.30 – 14.00 lõuna
14.00 – 16.00 koolitus – programm “No Kids in the Middle”
16.00 – 16.30 kohvipaus
16.30 – 18.00 koolitus – programm “No Kids in the Middle”
19.00 õhtusöök
20.00 alates sauna- ja basseinimõnud

Laupäeval 22. August
9.00 – 10.00 hommikusöök
10.00 – 12.00 koolitus – programm “No Kids in the Middle”, praktiline töö
12.00 – 12.30 kohvipaus
12.30 – 14.00 koolitus – programm “No Kids in the Middle”, praktiline töö
14.00 lõunasöök ja kojusõit

Registreerumine ja osalustasu.
EPTÜ liikmetele on osalustasu 85 eur, hind sisaldab koolitust (8.5h), toitlustust, majutust kaheses toas (või peretoas). Palume registreeruda kuni 15 juulini 2015.
Koha suvekoolis kindlustab ettemaksu 25 eur tasumine ühingu kontole (mida mitteosalemisel ei tagastata), Eesti Pereteraapia Ühing, konto a/a 1120198095

NB! Kohtade arv on piiratud, palun registreeruge kiiresti. Kui juhtub, et registreerujaid on rohkem, siis oleme välja mõelnud ka lahenduse, kuidas kõik soovijad ikkagi osaleda saaksid.

Sellel aastal on teretulnud ka ühingusse mittekuuluvad spetsialistid, kes töötavad peredega, vanematega ja lastega ning palume infot edastada kolleegidele. Ühingusse mittekuuluva spetsialisti osalustasu on 125 eur.

NB! Palun registreeruge interneti lingilt avades link siit ja täitke kõik palutud väljad.

Kui aga on küsimusi, kirjutage pereterapeudid@pereterapeudid.ee Lepanina Hotelli kohta saate infot siit www.lepanina.ee

Tervitades, EPTÜ juhatus

Maurizio Andolfi meistriklass (16-17.11.2015)

OÜ Perekonsultatsioonid
Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus

Professor Maurizio Andolfi meisriklass
“Individuaalne, paari- ja pereteraapia: kuidas valida parim?”

16.-17. novembril 2015   TALLINNAS

 

MAURIZIO ANDOLFI on pereterapeut, kes alustas oma tegutsemist algselt lastepsühhiaatrina. Elades New Yorgis varajastel 70ndatel, töötas ta palju lõuna Bronxis ja hiljem lõuna Philadelphias kehvemas majanduslikus olukorras olevate ning erinevatesse etnilistesse gruppidesse kuuluvate peredega. Oma USAs elamise aastatel õppis Andolfi mitmetes prestiizetes pereteraapia instituutides nagu Family Studies Section of Bronx State Hospital, Ackerman Institute for Family Therapy ning Philadelphia Child Guidance Clinic koos Salvador Minuchini, Jay Haley ning Carl Whitakeriga.
MAURIZIO ANDOLFI on Rooma Ülikooli “La Sapienza” psühholoogia osakonna peresuhete psühhodünaamika professor, Rooma Pereteraapia Akadeemia asutaja ja direktor, ajakirja Terapia Familiare vastutav toimetaja.

KAHEPÄEVANE MEISTRIKLASS:

Sageli tekitab palju segadust mingit tüüpi teraapia valimine ja soovitamine või individuaalselt töölt ümber lülitumine vanematega, paariga või kogu perekonnaga töötamisele. Terapeudid jagavad sageli perekonnad mitmeks osaks – üks terapeut töötab lapsega, teine vanemate/paariga või lihtsalt ühe täiskasvanuga.

ESIMENE PÄEV:       

INDIVIDUAALTERAAPIA: MULTIGENERATSIOONILINE SÜSTEEMNE LÄHENEMINE

 • Kirjeldatakse erinevaid viise individuaalseks lähenemiseks, keskendudes peamiselt multigeneratsioonilisele individuaalsele teraapiale.
 • Uuritakse, kuidas täiskasvanud kliente taasühendada nende perekondadega (muuhulgas genogrammi aktiivne kasutamine generatsioonidevaheliste valusate sündmuste, sulandumise protsessi ning äralõigatuse lähemaks vaatlemiseks). Peresündmuste ja isiklike traumade meenutamine teraapias aitab klientidel jõuda parema arusaamiseni oma identiteedist ning teadlikuks saada vabadusest ja võimalikkusest töötada efektiivselt oma käesoleva isikliku või suhteprobleemiga.
 • Töötoas demonstreeritakse, kuidas planeerida kohtumisi pärioluperega, laste või elukaaslastega ja kuidas tutvustada individuaalteraapias olevale kliendile perekonna ressursse ilma teraapiakonteksti muutmata ning terapeutilist suhet katkestamata. Terapeut peaks olema aktiivne ning fokusseerunud kliendile, luues sellega turvalise keskkonna ning soodustades vastastikkust usaldust ja austust.

TÖÖTOA TOIMUMISE AJAL:

 • On võimalus osaleda Maurizio Andolfi töö näites vabatahtlikuna. Maurizio toob näite viisist, kuidas tema juhib intervjuud perekonnaga täiskasvanud kliendiga töötades.
 • Saada Mauriziolt supervisiooni individuaalse juhtumiga.

TEINE PÄEV:

MILLAL JA MIKS PEAKSIME KOHTUMA KLIENDIGA ÜKSI, PAARINA, PERENA?

 • Uuritakse, milline on kõige efektiivsem terapeutiline keskkond, ilma konteksti (kord üks inimene, siis paar, seejärel osa perekonnast jne) pideva vaheldumiseta. Tähtis on, et terapeut oskaks vastata küsimusele: kes on minu klient?
 • Vaadeldakse lähemalt motivatsiooni teematikat: kuidas üles ehitada jagatud motivatsiooni töötades rohkem kui ühe inimesega. Paar tuleb harva teraapiasse ühiselt motiveerituna: selle julgustamine sõltub terapeudist ja konkreetsest terapeutilisest plaanist. Motivatsioon on oluliseks teemaks ka lahutatud paaride puhul ning kaasates teraapiasse lapsi või teismelisi. Olukorrad, kus vanemad survestavad last teraapias osalema või kui meie suudame last motiveerida, on väga erinevad. Eriti tähtis on lapse motiveeritus olukordades, kus lapsel on probleemid, sümptomid, haigused. See oleks terapeutilise suhte loomise aluseks nii laste kui nende vanematega. Koolitaja toob välja meditisiinilise mudeli ja selle põhjal hindamise ning süsteemsetel teooriatel baseeruva ning suhete kohta käiva info põhjal hindamise.

Töö toimub inglise keeles, järeltõlkega eesti keelde.

Osalemistasu: registreerumisel enne 1. 10. 2015 150 eurot, millele lisandub käibemaks, registreerumisel peale 1. 10. 2015 hind 180 eurot, millele lisandub käibemaks.

Maksmine peale registreerumist arvete alusel.

RegistreerimineRegistreerumiseks täita ja saata registreerimisleht – saata aadressile:  mirjam.veermae@gmail.com

Täiendav info Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Algkursus Tallinnas 2015 aug-dets

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas aug – dets 2015

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas Kesklinna Lastepolikliiniku ruumides Ravi tn 27

Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: august 2015 kuni detsember 2015 järgmistel kuupäevadel: 27-28.aug; 24-25.sept; 23-24.okt; 26-27.nov;

17-18.dets. Õppetööpäevadeks on N ja R, erandina oktoober, mil koolituspäevad on R ja L

Koolituse maksumus: 420 EUR

Koolituse teemad:

 1. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
 2. Süsteemiteooria
 3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
 4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)
  a. allsüsteemid
  b. piirid
  c. kolmnurgad
  Perekonna struktuuri häired
 5. Perekonnas toimuvad protsessid
  a. lähedus – kaugus
  b. stabiilsus – muutus
  c. segunemine – haraliolek
 6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid
  a. lahutus
  b. kordusabielu
 7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
 8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
 9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
 10. Milaano lähenemine peretöös
  a. hüpoteesi püstitamine
  b. intervjueerimise tehnika
  c. tsirkulaared küsimused
 11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.
 12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava  koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia  3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, MTÜ Pereteraapia Instituut pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 20.juuniks 2015

Lisainfo telefonil 51 34 977,  Sirje Agan

Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu avalik pöördumine

Kõik me oleme kunagi lapsed olnud, paljudel meist on lapsed ja on loomulik, et laste probleemid lähevad meile korda, me kõik püüame omal moel neid lahendada. Paraku ei piisa sellest, kui probleemiga tegeleda palju ja sellest rääkida palju – tähtis oleks tegeleda ja rääkida nii, et lapsed abi saaks.

Eesti Pereteraapia Ühing ja Eesti Koolipsühholoogide Ühing on väga mures, et laste probleemide käsitlemine meedias ja ühiskonnas laiemalt kipub keskenduma vaid lapsele ja just tema vastuvõetamatule käitumisele.
Ei osata näha last ümbritsevat süsteemi tervikuna ja unustatakse ära, et enamasti on lapse probleem signaal selle kohta, et midagi teda ümbritsevas keskkonnas on viltu. Tegelikult ei vaja abi ainult laps vaid ka teda ümbritsevad inimesed – tuleb vaid osata neid märgata.

Laste teemade eetiline käsitlemine meedias ei peaks piirduma sellega, et muudetakse lapse nime ja varjatakse nägu. Liiga tihti ollakse valmis – olgu siis publikuhuvi lootuses või must-valge maailmanägemise tõttu – lapsi sildistama „halbadeks“ või lausa „loomastunuteks“.

Liiga tihti unustatakse ka, et isegi väga probleemse käitumisega laps on tegelikult hädas ja õnnetu laps, kes püüab lihtsalt kuidagi maailmas hakkama saada.

Olgu lapsel tõsine käitumishäire või muu mure, olgu see suure või väikese geneetilise komponendiga – meie ülesanne peaks olema last mõista ja meeles pidada, et ükskõik milline laps vajab esmajoones armastust ja turvatunnet. Turvatunnet annab lapse kuulamine, piiride seadmine, lapsele ümbritseva maailma reeglite selgeks tegemine ning see on lapsevanemate ja kõigi teiste last ümbritsevate täiskasvanute vastutus.

Laste sildistamise ja karistamise asemel peame esmalt üritama mõista, mis toimub lapse ümber, peresuhetes ja teda ümbritsevas keskkonnas laiemalt. Laps on selle süsteemi nõrgim lüli, tal on kõige vähem võimalusi olukorda muuta. Tuleb ilma süüdistamata analüüsida, kuidas olukord selliseks on kujunenud ja kuidas terve süsteem saaks mõtestatult üheskoos töötada selles suunas, et laps oleks rõõmus ja hästi toimetulev. Ja selleks, et laps oleks õnnelik, peab toetama eelkõige peret. Laps ei saa olla õnnelik, kui tema perekond on õnnetu.

Aastal 2015 on Eestis olemas palju häid laste vaimse tervise spetsialiste – psühhiaatreid, lastepsühholooge, koolipsühholooge, pereterapeute, nõustajaid – puudu on vaid korrastatud ja lapse probleeme laiemalt käsitlevast vaatest, mis tagaks võimaluse õige ajal adekvaatset abi saada. Ei ole normaalne, et mures vanemad peavad lapse probleemide pärast pöörduma meedia poole, sest muud lootust abi saada enam pole. Ei ole piisav, kui spetsialistid kutsutakse kohale vaid ekstreemsetel juhtudel, kui on vaja „tulekahju kustutada“ – vajalik on välja töötada süsteem, kus probleemidele reageeritaks oluliselt varem.

Selleks kutsume nii meediaväljaandeid kui ka kõiki otsustajaid riigi ja kohalike omavalitsuste tasandil kaasa mõtlema ja tegutsema selles suunas, kuidas varem märgata ja toetada lapsi ning nende peresid nii, et meedias oleks rohkem põhjust rääkida õnnelikest lastest.

 

Eesti Pereteraapia Ühing

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Pädevuskoolitus Tallinnas ja Tartus 2015-2019

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2015 – 2019

Perekonsultatsioonid OÜ-ga seotud PSÜHHOTERAAPIA JA NÕUSTAMISE KOOLITUSKESKUS (koolitusluba nr. 6428HTM) alustab vastuvõttu 2015. a. jaanuaris algavale perekonna psühhoterapeutide II j a III astme pädevuskoolitusele.

Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt ning seda viib läbi ühingu poolt sertifitseeritud koolitaja Kiira Järv (koolitaja ja superviisor). Koolitavad kogenud pereterapeudid ja koolitajad Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2015. a. jaanuaris ja lõpeb 2017.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav
koolituse III aste – superviseeritav praktika (2018. – 2019. a).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6
supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Õppeaasta algab jaanuaris ja lõpeb detsembris.

Koolituse käigus tutvume perekonna psühhoteraapia teoreetiliste alustega ning teeme praktilisi ja arvestuslikke töid.

Teooriaseminaridel käsitleme perekonna psühhoteraapia teooria erinevaid aspekte ja eri koolkondi. Koolitusel me toetume peamiselt M. Boweni, J. Framo  ja  M. Andolfi käsitlustele peresüsteemidest ning S. Minuchini strukturaalsele käsitlusele peredest.

Praktilistel seminaridel harjutame ja rakendame praktiliselt  teooriaseminaridel omandatud mõisteid, mudeleid ja meetodeid. Kasutame arutelusid väikestes gruppides, rollimänge, juhtumianalüüse, vaatleme pereseansse, analüüsime meistrite pereseansside videosalvestusi.

Omapereanalüüsi käigus õpime tundma oma päritoluperekonna lugu ja dünaamikat ning oma praeguses tuumperes toimuvaid protsesse. Meetoditena kasutame genogrammi ja selle põhjal koostatud harjutusi, skulptureerimist, perefotode analüüsi jm.

Supervisiooni käigus analüüsime peredega tehtavat tööd. Meetoditena rakendame juhtumite arutelu, vahetut supervisiooni, videosupervisiooni ja supervisiooni väikestes gruppides.

Arvestuslikeks töödeks on esseed  teooriaseminaridel läbivõetud teemade kohta, referaat vabalt valitud teemal, pereseansside videosalvestused, eksamid esimesel ja teisel õppeaastal loetud kohustusliku kirjanduse põhjal.

Koolitus lõpeb lõputöö ja lõpueksamiga. Lõputöö põhineb 6 pereteraapia juhtumi praktilise töö analüüsil.

Pädevuskoolituse lõputunnistuse saamiseks tuleb sooritada arvestuslikud tööd ning osaleda vähemalt 80% auditoorse õppetöö ja supervisioonipäevadest.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

 • kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);
 • pereteraapia algkursuse läbimine;
 • vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;

Kasuks tuleb…

 • töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
 • töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
 • inglise keele valdamine vähemalt kesktasemel.

Õppemaks.

Õppeaasta õppemaks on 26 õppepäeva eest kokku 1516.67 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.

Koolituskulu saab lisada eraisiku tuludeklaratsiooni ning vastavalt tulumaksuseadusele tagastatakse sellest 21 % (TMS § 26, lg2).

Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime lahendusi.

Koolitusgrupid avatakse piisava huviliste hulga puhul nii Tartus kui Tallinnas.

2015 õppeaasta koolituspäevad:

22. – 23.01; 19. – 20.02; 19. – 20.03; 23. – 24.04; 21. – 22.04; 11.-12.06.; 17. -18.09; 15. – 16.10; 19. – 20.11; 10. – 11.12.

Lisandub 6 supervisioonipäeva, kuupäevad selguvad hiljem.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

 1. Avaldus.
 2. Curriculum vitae.
 3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
 4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Registreerumise tähtaeg: 10. november 2014
Registreerumistasu 45 eurot kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele: SEB a/a EE521010220106834018

Intervjuu- ja tutvumispäev: 10. detsembril 2014 kell 10-17. Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt:
Kiira Järv:  kiira@perekonsultatsioonid.ee,  tel. 52 19 240

Otseviide uudisele Perekonsultatsioonide kodulehel