Pereteraapia algkursus Pärnus september 2017

Eesti Pereteraapia Koolituskeskuse korraldusel
alustab 18. septembril 2017 Pärnus koolitus

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse”

Koolitus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi perekonna psühholoogiast ja pereteraapiast.

Koolitusel antakse ülevaade:
• pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
• peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele;
• perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
• perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide
lahendamisel;
• süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest
koolkondadest;
• süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede
abistamisel oma igapäevatöös;

Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.). Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel. Järgmine II astme pädevuskoolituse grupp alustab jaanuaris 2018.

Sellel koolitusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Koolituse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 18. – 19. september, 2. – 3. oktoober, 23. – 24. oktoober, 13. – 14. november, 4. – 5. detsember 2017
Töötame kell 10.30 – 17.30.

Toimumise koht: Pärnu, Riia mnt 70, Pärnu Sotsiaalkeskus

Koolituse maksumus ühele osalejale on 460 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Registreerumine: https://goo.gl/forms/bL50Ul83EPEibhOJ2

Täiendav info koolituse kohta: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee Kontaktisik Pärnus: Heleri Wazza, tel. 5851 9435

Pereteraapia algkursus, oktoober 2017, Tartu

Eesti Pereteraapia Koolituskeskuses alustab oktoobris 2017 Tartus järjekordne kursus
“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse”

Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pere psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Kursusel antakse ülevaade:
– pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
– peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele;
– perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
– perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide lahendamisel;
– süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
– süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede abistamisel oma igapäevatöös;

Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu
kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.). Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel. Järgmine II astme pädevuskoolituse grupp alustab jaanuaris 2018.

Sellel koolitusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Koolituse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 9. – 10. oktoober, 30. – 31. oktoober, 20. – 21. november, 11. – 12. detsember 2017 ja 8. – 9. jaanuar 2018
Töötame kell 10.00 – 17.00.

Toimumise koht: Tartu, Riia 15B, II korrus, parem tiib, Eesti Pereteraapia Koolituskeskus Koolituse kogumaksumus ühele osalejale on 550 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Registreerumine: https://goo.gl/forms/K49PGu8ildtFAM8p2

Täiendav info koolituse kohta: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas august 2017 – dets. 2017

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas august 2017 – dets. 2017

Koolituse eesmärk on suurendada teadmisi ja praktilisi oskusi, et sügavamalt mõista oma klientide/patsientide probleeme ja osata neid professionaalina paremini abistada.
Koolituse läbinud mõistavad perekonda kui süsteemi ja peresüsteemis toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia esmatasandil psühholoogilist nõustamist kaasates kogu pere. Oskavad perekonda abistada kriisiolukoradades ja anda psühholoogilist esmaabi.

Sihtrühm: Kursus on mõeldud eriala spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes paremaks abistamiseks vajavad teadmisi perekonna psühholoogiast ja perekonna psühhoteraapiast (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas Budakoja majas Luha tn 1
Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: august 2017 kuni detsember 2017 järgmistel kuupäevadel:
28-29 aug; 18-19 sept; 16-17 okt; 20-21 nov; 11-12 dets 2017
Õppetööpäevadeks on E ja T (7 ak tundi päevas)

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
2. Süsteemiteooria
3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)
a. allsüsteemid
b. piirid
c. kolmnurgad
Perekonna struktuuri häired
5. Perekonnas toimuvad protsessid
a. lähedus – kaugus
b. stabiilsus – muutus
c. segunemine – haraliolek
6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid
a. lahutus
b. kordusabielu
7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
10. Milaano lähenemine peretöös
a. hüpoteesi püstitamine
b. intervjueerimise tehnika
c. tsirkulaared küsimused
11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.
12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Täiendkoolituse asutuse nimetus:
Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)
Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kool pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolituse maksumus: 450 EUR

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 11.augustiks 2017. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan

Kokkuvõte 25. JUUBELIKONVERENTSIST “EESTI PEREKOND MUUTUVAS MAAILMAS”

25. JUUBELIKONVERENTS “EESTI PEREKOND MUUTUVAS MAAILMAS”

Eesti Pereteraapia Ühing (EPTÜ) tähistas 25. aastapäeva juubelikonverentsiga 25. mail 2016.

Konverentsil käsitleti perekonna olukordi ja temaatikad erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt. Konverentsil osalejatele, kellest 92 spetsialisti olid EPTÜ liikmed ja 66 inimest peredega töötavad spetsialistid, anti ülevaade EPTÜ tegevusest ja ajaloost, hommikupoolik jätkus Liina Kersna ettekandega perevägivalla olukorra kohta Eestis ja peaesineja John Hjarsø Mortenseni loenguga Imago suhteteraapia põhimõtetest, turvalisest ühendusest paartnerite vahel ning kontakti loomisest.

Pärast lõunat jagunesid osalejad kolme töötuppa vastavalt oma valikule. Valida oli töötubade: “Dialoog laste nimel”, “Lapse elukorraldus kärgperes” ja “Tunnetekeskne paariteraapia – turvalise läheduse poole” vahel.

EPTÜ ja konverentsil osalejatele saatis oma tervitused ka sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna:

Head sõbrad ja partnerid,

Eesti Pereteraapia Ühing on pikki aastaid olnud Sotsiaalministeeriumile usaldusväärseks partneriks.
Teie ridadesse kuuluvad Eesti tunnustatuimad terapeudid, kel lisaks kodumaal omandatud haridusele on ka rikkalik välismaine koolituse ja praktika pagas. Elu on ettearvamatu ning teel on takistusi, mida me keegi ei oska ette näha. Vahel on selleks pettumus kaaslases, pereliikme kaotus või raske haigus, vahel võtab töö meist liiga suure tüki. Tänu teie tegevusele on paljud pered leidnud end raskuste kiuste taas üles. Vahel saavad paarid taas kokku; teinekord lähevad lahku, ent suudavad jääda sõpradeks. Laste jaoks on oluline kasvada rahumeelses õhkkonnas, ükskõik, mis suhtevormi vanemad valisid.

Sotsiaalministeerium väärtustab Eesti inimese vaimset tervist. Anname enda poolt palju, et toetada spetsialiste erinevates haiglates ning mittetulundusühingutes nõu ja jõuga. Teie ühingu liikmed on oma ekspertiisiga kaasatud strateegiate ja eelnõude väljatöötamisse, koolitusprogrammide ja kampaaniate korraldamisse, võtnud sõna meedias ning mis kõige olulisem – aidanud abivajajaid – perekonda enda vastas diivanil.

Panustate üheaegselt kliinikutes ja haiglates, erapraksistes ja kohalikes omavalitsustes ning igapäevatöö kõrvalt olete toeks ka partneritele lastekaitse-, tervise- ja õigussüsteemis. Tark on see, kes oma tarkust endale ei hoia. Pereteraapia Ühing on väga väärikas vanuses, ent energiast pakatav. Kuuleme Sotsiaalministeeriumis aina uutest projektidest, mida ühingu liikmed ette võtavad ning elame teile kaasa.

Palju tervist ja jõudu!
Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna

Lisaks on võimalik lugeda Tiina Jõgeda artiklit kuuldust ja kogetust: http://ekspress.delfi.ee/elu/onne-valem-kellele-kassid-jaavad?id=74677877

Konverentsi pilte saab näha siit: https://flic.kr/s/aHskBML6Fm

Konverentsile järgneval nädalal saadeti osalejatele tagasiside küsimustik, millele vastas 158 osalejast 80. Vastajatest 39 inimest olid EPTÜ liikmed ja 41 inimest mitteliikmed. Tagasiside andsid 26 pereterapeuti, 18 psühholoogi, 2 sotsiaalpedagoogi, 6 sotsiaaltöötajat, 8 lastekaitsetöötajat, lisaks veel paarisuhteterapeut, psühhiaater, sotsiaalministeeriumi ametnik, terviseedenduse valdkonna ametnik, koolitaja, treener, psühhoterapeut ja vandeadvokaat.

Osalejad hindasid ettekandeid 68% ulatuses “täiesti asjakohaseks ja aktuaalseks”, 22,5% arvasid seda “enamalt jaolt” ning 0,5% vastasid, et ettekanded olid “keskmiselt asjakohased ning aktuaalsed”. Liina Kersna ettekandele antud tagasiside näitas, et 32% hindasid seda “väga heaks”, 30% “heaks” ja 11% “suurepäraseks”. 11% vastajatest täpsustasid kommentaaridega oma hinnanguid: “Tuli nähtavale riikliku taseme nägemus”, “Poliitiku kaasamine oli positiivne”, “Liina Kersna süsteemse lähenemise teadlikkuse avalikult küsitlemine jättis negatiivse mulje”. John Hjarsø Mortenseni loengule andsid 50% osalejatest hinnangu “suurepärane”, 35% “väga hea”, 10% “hea”, 3% “rahuldav” ning üks osaleja vastas, et tema ametist lähtuvalt “ei olnud see loeng teadmisi toetav”.

Töötubade puhul vastas koguni 82,5% osalejatest, et “teemad olid asjakohased ja aktuaalsed”, 15% pidas töötubasid “enamalt jaolt aktuaalseteks ja asjakohasteks”.

80 inimest andsid tagasisidet küsimusele, mida spetsialistid kavatsevad oma edasises töös kasutada. Valdavalt toodi välja, et nt. hakkan kasutama IMAGO ja EFT uusi teadmisi, plaanin saata “Dialoog laste nimel” koolitusele oma lahku minemas või lahutatud kliente, võtan kasutusele John Mortenseni loengust roomaaju selgitust, eneseanalüüsi mõtteid, kärgperedega lähenemise kohta uusi oskuseid, kontakti olemus, statistika Kersna loengust, ideid kuidas aidata arendada “Dialoog laste nimel” programmi, koostöö mõtted “Dialoog laste nimel”, ideid, kuidas luua turvalist lähisuhet.

57% küsitletutest vastasid, et konverents toetas “täiesti” teadmiste arendamist pereteraapia kasutamise võimalustest, 33,8% vastasid, et “enamalt jaolt”, 7,5% arvasid, et konverents toetas teadmiste arendamist pereteraapia kasutamise võimalustest “keskmiselt”.

Küsimusele, kas toimunud ürituse tegevused aitasid pereterapeutide ja peredega töötavate spetsialistide erialasele arengule kaasa, vastas 65% “täiesti”, 25% “enamalt jaolt” ja 8,8% “keskmiselt”. Veel taheti teada, kas toimunud ürituse tegevused toetavad pereterapeutide ja peredega töötavate spetsialistide koostöövõrgustiku tugevdamist ning laiendamist. Sellele vastas 45% osalejatest “täiesti”, 36,2% “enamalt jaolt”, 11% “keskmiselt”, 3,8% “pigem mitte” ja 3% “muu”.

Väga oluliseks peame ka vastuseid, mis andsid informatsiooni selle kohta, mis võiks olla nii ettekannete kui ka töötubade puhul edaspidi teisiti ja/või millised võiksid olla järgmised käsitletavad teemad? See mis võiks paremini olla öeldi: “Palun andke ruumi aruteluks.”, “Kuidas viia riigijuhtide teadvusse meie töö tähtsus ja vajalikkus?”, oli ka paar etteheidet, et Liina Kersnat küsitleti, kuna ta ei ole ju erialainimene ja samas leiti, et on positiivne see küsitlus, kuna nii saab algatada riikliku tasandiga koostööd. Peamiselt vastati, et kõik oli suurepärane ja oluline, et konverents sisaldaks ettekandeid ja töötube, mis on praktilised. Soovitati teha konverentsil miskit ka sotsialiseerumiseks, et tuleks selgemini nähtavale, kes konverentsist osa võtavad. Paluti ka seda, et päev oleks töötubade arvelt pikem.

Järgnevate koolituste teemadeks esitati mitmeid ettepanekuid. Muuhulgas toodi välja soovi hankida teadmisi tööst peredega, kus on teismelised ja/või lapsed; alkoholsõltlastest ja muudest sõltuvushäiretest; vägivallast; kroonilistest, ravimatutest haigustest; lahutustest ja lahkuminevatest peredest; uutest arengutest pereteraapias; terapeudi töös ettetulevatest raskustest ja nende ületamisest. Veel taheti enam teada paariteraapiast, seksuaalteraapiast paaridele, seksuaalsusest, seksi käsitlemisest pereteraapias ja paariteraapias. Paar osalejat esitasid soovi osaleda Esther Pereli töötoas. Töö vanematega, kes ei ole motiveeritud koostööks. Arstide ja psühhiaatrite roll võrgustikutöös ja koostöö parandamise võimalused pereterapeutidega. Paariteraapia, pereteraapia kriisis peredega. Analüütiline pereteraapia. Imago vallalistele. Perekonstellatsioonid. Lein ja kaotused, traumaatilised sündmused peredega töö kontekstis. Kaugsuhe. Arusaamine lapse arengust, kiindumussuhte teemad. Pereteraapia koostöö teiste psühhoterapeutidega, psühholoogidega.

Aitähh!

EPTÜ juhatus

Kutse osalema koolitusprogrammis „Dialoog laste nimel”

Koolitus „Dialoog laste nimel“ on mõeldud vanematele, kellel on käsil või seljataga keeruline lahkuminek ja nad ei suuda lapsi puudutavates küsimustes omavahel kokkuleppele jõuda. Koolituse eesmärgiks on õpetada lahutavatele või lahku läinud vanematele omavahelist pingevaba suhtlemist selleks, et nende lapsed saaksid kasvada turvalises keskkonnas.

“Dialoog laste nimel” on tõhus lahkuminekuga seotud suhtlemisprobleeme käsitlev koolitusprogramm. Koolitus koosneb vanematele ja nende lastele mõeldud kaheksast kahe tunni pikkusest grupikohtumisest, ühest võrgustikukohtumisest ja kahest eelintervjuust. Grupikohtumistel peavad osalema mõlemad vanemad ja nende ühised lapsed. Koolitus kestab kolm kuud.
Lapsevanemad ja lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis. Lapsed saavad oma grupis loovate tegevuste ja mängu abil väljendada oma tundeid ja mõtteid seoses vanemate tülidega. Lapsevanemad õpivad üksteist toetades oma mittetoimivaid suhtlemismustreid mõistma ja muutma. Ühte gruppi võetakse kuni 12 lapsevanemat.

Vanemate õppeprotsessi fookus on lastele turvalise kasvukeskkonna loomine, mis saavutatakse vanemate omavahelist suhtlemist muutes. Grupikohtumistel toimuvad arutelud keskenduvad peamiselt vanemaks olemisele, mitte paarisuhtele.
Vanemate grupi koolitajad on psühholoog-pereterapeut Kärt Kase ning psühholoog-pereterapeut Marlen Tammsaar-Ojamets. Laste grupi koolitajateks on psühholoogiline nõustaja Kristel Ditmann ning pere- ja paarinõustaja Külle Kadarik.

Tallinna grupi kohtumiste kuupäevad on järgmised: 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 17.11, 1.12, 8.12, 15.12. Kohtumised kestavad 18:00-20:00 ja toimuvad Nõmme Vaba Aja Keskuses, aadressil Männiku tee 96/Pihlaka 1.

Ühe 2 tunnise kohtumise tasuks on 23€ lapsevanema kohta (Koolitusprogrammi kogumaksumus on 184€ lapsevanema kohta. See sisaldab programmi läbiviimist, võrgustikukohtumist, kohvipause ja töövahendeid). Osalemistoetuse osalise kompenseerimise sooviga võtke palun ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga.
Osalemissoovi korral palume hiljemalt 02.09.2016 ühendust võtta telefonil +372 53 830 017 või saata e-mail aadressile dialooglastenimel@gmail.com
.
Lisainfo programmi kohta www.dialooglastenimel.ee.
Dialoog_Laste_Nimel_Reklaam_Pildiga (1)

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2016 – 2021

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2016 – 2021

Perekonsultatsioonid OÜ-ga seotud PSÜHHOTERAAPIA JA NÕUSTAMISE KOOLITUSKESKUS (koolitusluba nr. 6428HTM) alustab vastuvõttu 2016. a. septembris algavale perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele.

Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt ning seda viib läbi ühingu poolt sertifitseeritud koolitaja Kiira Järv (koolitaja ja superviisor). Koolitavad kogenud pereterapeudid ja koolitajad Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2016. a. septembris ja lõpeb 2019.a. juunis. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2019. – 2021. a. ).
Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.
Õppeaasta algab septembris ja lõpeb juunis. Juulis ja augustis õppetööd ei toimu.
Koolituse käigus tutvume perekonna psühhoteraapia teoreetiliste alustega ning alustame teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas, sh grupis superviseeritav praktika peredega.

Teooriaseminaridel käsitleme perekonna psühhoteraapia teooria erinevaid aspekte ja eri koolkondi. Koolitusel me toetume M. Boweni, J. Framo ja M. Andolfi käsitlustele peresüsteemidest, S. Minuchini strukturaalsele käsitlusele peredest ning Milano süsteemse pereteraapia käsitlusele.
Praktilistel seminaridel harjutame ja rakendame praktiliselt teooriaseminaridel omandatud mõisteid, mudeleid ja meetodeid. Kasutame arutelusid väikestes gruppides, rollimänge, juhtumianalüüse, vaatleme pereseansse, analüüsime meistrite pereseansside videosalvestusi.

Omapereanalüüsi käigus õpime tundma oma päritoluperekonna lugu ja dünaamikat ning oma praeguses tuumperes toimuvaid protsesse. Meetoditena kasutame genogrammi ja selle põhjal koostatud harjutusi, skulptureerimist, perefotode analüüsi jm.
Supervisioonikäigus analüüsime peredega tehtavat tööd. Meetoditena rakendame juhtumite arutelu, vahetut supervisiooni, videosupervisiooni ja supervisiooni väikestes gruppides.

Arvestuslikeks töödeks on esseed teooriaseminaridel läbivõetud teemade kohta, pereseansside videosalvestused, eksamid esimesel ja teisel õppeaastal loetud kohustusliku kirjanduse põhjal.
Koolitus lõpeb lõputöö ja lõpueksamiga. Lõputöö põhineb 6 pereteraapia juhtumi praktilise töö analüüsil.
Pädevuskoolituse lõputunnistuse saamiseks tuleb sooritada arvestuslikud tööd ning osaleda vähemalt 80% auditoorse õppetöö ja supervisioonipäevadest.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…
 kõrgharidus või selle omandamine meditsiinis, psühholoogias, sotsiaaltöös, pedagoogikas või teoloogias (erandid on võimalikud);
 pereteraapia algkursuse läbimine;
 vähemalt kaheaastane kogemus inimestega töötamisel;
Kasuks tuleb…
 töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
 töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis,
sotsiaalsfääris, koolis jm.;
 inglise keele valdamine vähemalt kesktasemel.

Õppemaks.
Õppeaasta õppemaks esimesel õppeaastal on 65 eurot ühe õppepäeva eest, millele lisandub käibemaks 20%.
Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime lahendusi.
Koolitusgrupid avatakse piisava huviliste hulga puhul nii Tartus kui Tallinnas. 2016/2017 õppeaasta koolituspäevad:
2016 aasta sügissemester: 22. – 23.09; 20. – 21.10; 17. – 18.11; 15. – 16.12;
2017. aasta kevadsemester: 19. – 20.01; 16. – 17.02.; 16. – 17.03; 20. – 21.04; 18. – 19.05; 15. – 16.06. Kevadsemestril lisandub 6 supervisioonipäeva, kuupäevad selguvad hiljem.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente: 1. Avaldus.
2. Curriculum vitae.
3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee
Registreerumise tähtaeg: 1. juuni 2016
Registreerumistasu 50 eurot kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018
Intervjuu- ja tutvumispäev: Tartus 14. juunil, Tallinnas 17. juunil, mõlemal päeval kell 10-17.Sel päeval on võimalik saada põhjalik ülevaade koolituse programmist, õpetatavatest ainetest, õppetöö ülesehitusest ja õppetöö mahtudest, tutvuda koolitajatega ja teiste koolitusele kandideerijatega. Päeva jooksul on võimalik saada vastused tekkinud küsimustele ning vaadata endasse, et uurida veelkord oma ressursse ja motivatsiooni koolitusel osaleda.
Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt:
Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee, tel. 52 19 240

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas sept 2016 – jaan 2017

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas sept 2016 – jaan 2017

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas hotellis Dzingel, Männiku tee 89
Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.
Toimumise aeg: september 2016 kuni jaanuar 2017 järgmistel kuupäevadel: 15-16 sept; 13-14 okt; 10-11 nov; 8-9 dets 2016 ja 26-27 jaan 2017
Õppetööpäevadeks on N ja R (7 ak tundi päevas)
Koolituse maksumus: 420 EUR

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
2. Süsteemiteooria
3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)
a. allsüsteemid
b. piirid
c. kolmnurgad
Perekonna struktuuri häired
5. Perekonnas toimuvad protsessid
a. lähedus – kaugus
b. stabiilsus – muutus
c. segunemine – haraliolek
6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid
a. lahutus
b. kordusabielu
7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja
kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
10. Milaano lähenemine peretöös
a. hüpoteesi püstitamine
b. intervjueerimise tehnika
c. tsirkulaared küsimused
11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.
12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kool pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 1.septembriks 2016. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan

25. JUUBELIKONVERENTS “EESTI PEREKOND MUUTUVAS MAAILMAS”

25. JUUBELIKONVERENTS
“EESTI PEREKOND MUUTUVAS MAAILMAS”

Eesti Pereteraapia Ühing tähistab 25. aastapäeva ja kutsub Teid juubelikonverentsile Swiss Hotelli konverentsikeskusesse 26. mail 2016.

Peaesineja John Hjarsø Mortensen

John Hjarsø Mortensen on kliiniline psühholoog ja süsteemne pereterapeut. Tal on pikajaline töökogemus paariterapeudi, koolitaja, superviisori ja Imago treenerina. John on IRI rahvusvahelise Imago terapeutide ühingu liige, töötab Imago suhteterapeudi ja treenerina Taanis, Rootsis, Türgis ja Ameerikas ning annab paarisuhte psühholoogia alaseid loenguid Taanis, Kopenhaageni Ülikoolis.

John Hjarsø Mortenseni loengu fookus on perekondadel, kes kogevad pikaaegset traumaatilist suhete lagunemist ning kelle lapsed on perepingetesse kaasatud. Mortenseni meetod annab põhjaliku ülevaate teraapiast, mis toimib lahutatud paaride, lagunevate paarisuhete ja hirmutavate lahutuste puhul. Pidades silmas seda, mida teame kaasaegse neuropsühholoogia ja psühhoteraapia uuringutest, annab John kokkuvõtva ülevaate sellest, milline on efektiivne teraapia paaridele enne arvatavat lahutust ja peale seda, kui lahutus on nende uus reaalsus. John tutvustab Imago-suhteteraapiale baseeruvat suunda, mille puhul õpetatakse paaridele, kuidas on võimalik konfliktsetes olukordades kokku hoida ning vähendada negatiivset reaktiivsust teineteise suhtes, kasutades selleks dialoogi ja sügavat omavahelist ühenduse loomist. Mortenseni loeng toimub inglise keeles, tõlge eesti keelde.

Juubelikonverentsi päevakava:

09:30-10:00 Hommikukohv ja registreerimine
10:00-10:10 Avasõnad
10:10-10:30 Ettekanne “Eesti perekond muutuvas maailmas”
10:30-10:45 EPTÜ 25 aastat
10:45-11:15 Kerge paus
11:15-13:15 Peaesineja John Hjarsø Mortensen (sünkroontõlge eesti keelde)
13:15-14:00 Lõuna
14:00-15:30 Töötoad
15.30-16:00 25. Juubeliaasta tort ja šhampus

Pealelõunal on võimalik valida kolme erineva töötoa vahel:

Töötuba 1. “Dialoog laste nimel”

Programm “No Kids in the Middle” on välja töötatud peredele, kes peale lahutust või lahku minemist ei suuda vanemlikul tasandil koostööd teha ning tänu sellele on nende lapsed tõmmatud inetute konfliktide sisse. Programmi eesmärk on see, et vanemate omavaheline süüdistamine lõppeks, koostöö algaks, ning seeläbi saaks lapsed kasvada pingevabas ja tervemas õhkkonnas. Töötoa läbiviijad on läbinud programmi “No Kids in the Middle” väljaõppe ning on alustanud programmi läbiviimist meeskondadena üle Eesti. Töötoa läbiviijateks on paari- ja pereterapeut Marlen Tammsaar-Ojamets ning pereterapeut Monika Koppel.

Töötuba 2. “Lapse elukorraldus kärgperes”

Kärgpere toimimise üks tähtsaim eeldus on lapse vajadusi arvestav elukorraldus. Mis on lapsele parim pärast vanemate lahkuminekut – kas üks põhikodu või jagatud vanemlusega kaasnev kahe kodu süsteem? Töötoa läbiviijateks on pere- ja paariterapeut Tiit Kõnnussaar ning pere- ja paariterapeut Katrin Saali Saul (raamatu “Eluterve kärgpere käsiraamat” autor).

Töötuba 3. “Tunnetekeskne paariteraapia – turvalise läheduse poole”

Tunnetekeskse paariteraapia mudel on hetkel juhtiv tõenduspõhine paariteraapia meetod maailmas. Mudeli tugevuseks on selge kontseptsiooni olemasolu, mis seletab täiskasvanutevahelise armastussuhte olemust ning selles tekkivat suhtestressi. Teraapia aluseks on veendumus, et emotsioonid on paarisuhtes kõige võimsam liikumapanev jõud. Terapeut aitab turvalises teraapiaõhkkonnas partneritel liikuda läbi raskete tunnete uue turvalisema lähedussuhte poole. Tunnetekeskne paariteraapia integreerib endas kogemusliku ning süsteemse lähenemise psühhoteraapias. Töötoas on võimalik nii teoreetiliselt kui ka kogemuslikult tutvuda teraapiamudeliga. Töötoa läbiviijateks on kliiniline psühholoog-psühhoterapeut Siiri Tõniste ning psühholoog-pereterapeut Roman Timofejev.

Konverentsile järgneb 27.– 28. mail Saku Mõisas 2-päevane töötuba “Oskused terapeudile ärevate, konfliktsete paaride puhul”.

Taani pereterapeut ja Imago-suhteterapeut John Hjarsø Mortensen viib töötoas läbi koolituse, kus lisaks teoreetilistele teadmistele saab terapeut juurde oskusi tööks väga kõrge konfliktsusega paaridega. Töötuba toimub inglise keeles ilma tõlketa.

Töötoa päevakava:
27.mai : 10:00-18:00
28.mai: 10:00-16:00

Esimesel päeval teeb John Hjarsø Mortensen ülevaate Imago-suhteteraapia põhimõtetest ja sekkumistest ning esimese päeva teisel poolel võtab suuna, kuidas aidat paare, kellel on suhtes teine-teisega kõrge konfliktsus ja reaktiivsus. Töötuppa on oodatud nii kõik need, kellel on oskused Imago teraapiast, kuid soovivad oma kogemust täiustada ja sügavamaks muuta kui ka inimesed, kes pole seni Imago suhteteraapiaga kokku puutunud.

Teisel päeval omandakse töötoas terapeudile vajalikke oskuseid – kuidas terapeudina sessioonil säilitada oma kese ning jääda rahulikuks ja neutraalseks, kui paari võimuvõitluses lahvatab konflikt, mis tundub kontrolli alt väljuvat. John õpetab Imago tehnikaid, mis aitavad terapeudil tuua kõrge ärevusega ja vihasse takerdunud paari tagasi dialoogi. Tutvustus, praktilised harjutused ja näidisesitlus aitavad töötoast kaasa võtta oskused, mida saate kasutada ka oma igapäevatöös paaridega, et aidata neil arendada ja säilitada armastust ja ühtekuuluvuse tunnet.

Tavahind osalemiseks:
Konverentsi osalustasu 50€
2-päevane töötuba Saku Mõisas 170€ (ööbimisega) või 155€ (ööbimiseta).
Saku Mõisa töötoas osalemine vaid ühel päeval 85€
Sooduspakkumine: konverents + 2-päevane töötuba 210€ (ööbimisega Saku Mõisas) või 195€ (ööbimiseta).

Osalustasu EPTÜ liikmele:
Konverentsi osalustasu 25€
2-päevane töötuba Saku Mõisas 135€ (ööbimisega) või 125€(ööbimiseta).
Saku Mõisa töötoas osalemine vaid ühel päeval 70€
Sooduspakkumine: konverents + 2-päevane töötuba 150€ (ööbimisega Saku Mõisas) või 135€ (ööbimiseta).

Koha 2-päevases töötoas kindlustab ettemaks 35€, EPTÜ liikmetele 25€. Ettemaksu saab tasuda Eesti Pereteraapia Ühingu kontole 392200221052201063.

Registreerumine:
Palume huvilistel registreeruda hiljemalt 18.maiks 2016a. Registreerimisvormi leiate siit http://goo.gl/forms/GUsSU8u36p

Küsimuste korral palun pöörduge aadressil pereterapeudid@gmail.com

Uus programm Eestis, abiks peale lahku minemist/lahutust

Programm “No Kids in the Middle” Eestis.

Märtsi esimesel nädalal koolitatakse esimesed üleeestilised meeskonnad, kes hakkavad läbi viima programmi “No Kids in the Middle”, mis tuleb appi nii peredele, kellel on raskuseid enne ja/või peale lahku minemist/ lahutust.

Programm “No Kids in the Middle” on välja töötatud peredele, kes enne ja/või peale lahutust või lahku minemist ei suuda teha koostööd vanemlikult tasandil ning lapsed on tõmmatud inetute konfliktide sisse. Hollandis töötati välja see programm grupitöö meetodina, et konfliktsed lahutatud vanemad õpiksid lõhkuma destruktiivseid mustreid ja püüaks leida uued lahendused pidevalt korduvatele probleemidele. Nende perede lapsed kohtuvad samal ajal eraldi grupis, kus grupijuhtide abiga saavad lapsed tegeleda oma tunnetega läbi tegevuslike meetodite. Grupitöö lõppeb vanemate ja laste gruppide kohtumisega, kus lapsed esitavad vanematele, mida nad on valmistanud neile ja vanemad esitlevad, mida nad on õppinud grupis ja mida nad oma lastele soovivad. Programmi tugevuseks on ka kogukonna kaasamine ja psühhohariduslik toetamine, et tagada lastele turvaline kasvukeskkond (ka siis kui vanemad ei suuda programmist oskusi omandada).

Eestisse koolitatakse viis meeskonda, kes hakkavad gruppe läbi viima. Huvi korral saab rohkem infot emaililt pereterapeudid@gmail.com ning jooskvalt ka siit kodulehelt.

Pereteraapia algkursus veeb. – mai 2016, Tartu

PERETERAAPIA ALGKURSUS

Perekonsultatsioonid OÜ Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskuse (koolitusluba nr. 6453HTM) korraldusel alustab 2016 veebruarist Tartus järjekordne kursus

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse”
Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pere psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Kursusel antakse ülevaade:
• pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
• peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele;
• perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
• perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide lahendamisel;
• süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
• süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede abistamisel oma igapäevatöös;
Üksikasjalisem programm registreerumisel.

Kursusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.).
Kursus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.
Kursuse lõpetamine on eelduseks, et tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse 3-aastasel kursusel.

Sellel kursusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Kursust viivad läbi Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid
Kiira Järv, Monika Koppel, Jelena Põldsam ja Katrin Pruulmann.

Kursuse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).
Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Kursus toimub järgmistel kuupäevadel: 2. – 3. veebruar, 1. – 2. märts, 29. – 30. märts,
26. – 27. aprill ja 24. – 25. mai 2016.
Töötame kell 10.00 – 17.00.

Kursuse maksumus on 420 EUR. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Toimumise koht: Riia 15B, Tartu, Perekonsultatsioonid OÜ.

Täiendav info: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee
Registreerimine: Mirjam Veermäe: mirjam.veermae@gmail.com