Komisjonid

Eetikakomisjon

Eetikakomisjon käsitleb perekonnapsühhoterapeutide kohta laekunud kaebusi eetikaprintsiipide rikkumise või professionaalsete eksimuste kohta.

Eetikakomisjonil ei ole püsivaid liikmeid. Kaebuse laekumisel Juhatusele määratakse kahe- või kolmeliikmeline komisjon kogenenuimate perekonnapsühhoterapeutide hulgast, kes käsitlevad kaebust ja esitavad Juhatusele ekspertarvamuse antud juhtumi kohta. Juhatus edastab eetikakomisjoni arvamuse kaebuse esitanud isikule/organisatsioonile. Kui kaebuse esitanud isik/organisatsioon ei ole rahul esitatud arvamusega, määrab Juhatus uue komisjoni kaasates sellesse vajadusel (sõltuvalt juhtumi iseärasustest) teisi spetsialiste või pöördub arvamuse saamiseks teiste pereteraapia organisatsioonide poole või rahvusvaheliste pereteraapia ühenduste (EFTA, IFTA) poole eksperthinnangu saamiseks kaebuse aluseks oleva juhtumi kohta.