Pereteraapia algkursus, oktoober 2017, Tartu

Eesti Pereteraapia Koolituskeskuses alustab oktoobris 2017 Tartus järjekordne kursus
“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse”

Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pere psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Kursusel antakse ülevaade:
– pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
– peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele;
– perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
– perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide lahendamisel;
– süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
– süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede abistamisel oma igapäevatöös;

Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu
kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.). Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel. Järgmine II astme pädevuskoolituse grupp alustab jaanuaris 2018.

Sellel koolitusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Koolituse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 9. – 10. oktoober, 30. – 31. oktoober, 20. – 21. november, 11. – 12. detsember 2017 ja 8. – 9. jaanuar 2018
Töötame kell 10.00 – 17.00.

Toimumise koht: Tartu, Riia 15B, II korrus, parem tiib, Eesti Pereteraapia Koolituskeskus Koolituse kogumaksumus ühele osalejale on 550 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Registreerumine: https://goo.gl/forms/K49PGu8ildtFAM8p2

Täiendav info koolituse kohta: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee