Algab pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas märts 2018 – oktoober 2018

Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas märts 2018 – oktoober 2018

Koolituse eesmärk on suurendada teadmisi ja praktilisi oskusi, et sügavamalt mõista oma klientide/patsientide probleeme ja osata neid professionaalina paremini abistada.
Koolituse läbinud mõistavad perekonda kui süsteemi ja peresüsteemis toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia esmatasandil psühholoogilist nõustamist kaasates kogu pere. Oskavad perekonda abistada kriisiolukoradades ja anda psühholoogilist esmaabi.

Sihtrühm: Kursus on mõeldud eriala spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes paremaks abistamiseks vajavad teadmisi perekonna psühholoogiast ja perekonna psühhoteraapiast (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud…)

Toimumise koht: Tallinnas, täpne aadress selgub 2018 jaanuar.
Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: 12-13 märts; 9-10 aprill; 7-8 mai;
10-11 september ja 9 -10 oktoober 2018.
Õppetööpäevadeks on E ja T, 7 akadeemilist tundi päevas.

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus. Terve perekonna mõiste. Perekond kui süsteem.
2. Süsteemiteooria
3. Kommunikatsiooniteooria, kommunikatsiooni patoloogia
4. Perekonna struktuur (S. Minuchini teooria)
a. allsüsteemid
b. piirid
c. kolmnurgad
Perekonna struktuuri häired
5. Perekonnas toimuvad protsessid
a. lähedus – kaugus
b. stabiilsus – muutus
c. segunemine – haraliolek
6. Perekonna arengufaasid, arengukriisid
a. lahutus
b. kordusabielu
7. Emotsionaalsed protsessid perekonnas (M.Boweni järgi)
8. Perekonnas toimiv kiindumussuhete süsteem ja kiindumussuhete häired (J. Bowlby järgi)
9. Perenõustamise struktuur ja kohtumise ülesehitus, võimalikud sekkumised
10. Milaano lähenemine peretöös
a. hüpoteesi püstitamine
b. intervjueerimise tehnika
c. tsirkulaared küsimused
11. Pereteraapia koht Eestis teiste psühhoteraapia suundade seas. Kuidas saada pereterapeudiks.
12. Lõputöö – ühe perekonna analüüs.

Täiendkoolituse asutuse nimetus:
Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)
Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kool pereterapeudid Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolituse maksumus: 450 EUR

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 21.veebruar 2018. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan